Här investerar vi för att utveckla service på landsbygden

Axfood och Dagab Inköp och Logistik har beviljats projektstöd från landsbygdsprogrammet för projekt Kompetensutveckling landsbygdsbutiker med syfte att höja lönsamheten i butiker i gles- och landsbygd. Vårt mål är att projektet ska bidra till attraktiva butiksupplevelser för konsumenten, generera ökad försäljning och lönsamhet för butik och därmed säkra tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygder.

Projektet kommer pågå till 31 dec 2019 och består av en utbildning som i första hand erbjuds för Tempo-butiker.

Utbildningen kommer att ges på upp till 20 orter för att minimera kursdeltagarnas resande. Kursdeltagarna kommer få en för mindre butiker skräddarsydd utbildning med fokus på
• Butiksekonomi
• Butiksdrift
• Kundbemötande
• Sortimentsutveckling

Mer information om utbildningen kan lämnas av Annette Borg annette.borg@axfood.se på Dagab Inköp och Logistik.

Projektstödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

imagetools0.jpg