Varför Tempo?

Tempo är ett välkänt varumärke som finns på ca 150 platser i landet. Vi erbjuder en kundorienterad profil med ett genomarbetat marknadsprogram. Tillgång till en bra inköpskanal som drar nytta av Axfoods samlade inköpskraft. Goda logistiklösningar genom Axfoods grossist Dagab samt kunniga och engagerade kedjekollegor och tjänstemän.

Tempo är en prisvärd profil som ger dig möjlighet att, inom givna ramar, påverka din vardag och dra nytta av dina styrkor som handlare och din kännedom om den lokala marknaden.

Blir du godkänd som Tempo-handlare har du stora möjligheter att påverka din butiks lönsamhet och utveckling samtidigt som du får stimulans och stöd av dina kollegor inom Tempo-organisationen.

Om du är intresserad av att starta en Tempo-butik och vill veta mer om möjligheter, krav och villkor är du hjärtligt välkommen att kontakta våra regionala konsulenter.