Handelns löfte

 Handeln är Sveriges största arbetsgivare för ungdomar. Nästan var femte sysselsatt mellan 16–24 år jobbar i handeln. Svensk Handels kampanj "Handelns löfte" pågår just nu och handlar om att bevara den lägre arbetsgivaravgiften för unga under 26 år.

 

I Sverige betalar vi en lägre arbetsgivaravgift för unga under 26 år. Det är bra för de unga, det är bra för handeln och det är bra för Sverige. Nu planerar regeringen att dubblera arbetsgivaravgiften för ungdomsanställda.

Vi inom handeln vill bidra till att fler ungdomar kommer i arbete. Därför har Svensk Handel startat en kampanj som kallas Handelns löfte. Tempo är stolta över alla de ungdomar som arbetar i våra butiker och därför stödjer vi Handelns löfte. Vi vill anställa och utbilda fler ungdomar!

Vill du veta mer om Handelns löfte, besök Svensk Handels hemsida.